Dansgymnasiet
  • Beskrivning

    Klimatprojekt som innefattat anpassning och modernisering av klimatanläggningen.

  • Beställare

    Kungsleden

  • Tjänster

    Projekt- Projektering & byggledning

  • Uppdrag

    Lokalanpassning och lärosalar.

  • År

    2018 - 2019