Viking Royal Hotel
Viking Royal Hotel
Viking Royal Hotel
Viking Royal Hotel
 • Beskrivning

  Centralt beläget hotell i form av Viking Royal Hotel intill World Trade Center.

 • Beställare

  Radisson Blu

 • Tjänster

  Projekt- & byggledning

 • Uppdrag

  Lokalanpassning hotell, konferens, storkök, café, lounge, event.

 • År

  2020 - 2021