Waterfront
Waterfront
 • Beskrivning

  Centralt beläget hotell i form av Waterfront intill World Trade Center. Diverse anpassningen inom fastigheten.

 • Beställare

  Radisson Blu

 • Tjänster

  Projekt- & byggledning, projekteringsledning

 • Uppdrag

  Lokalanpassning hotell, konferens, kontor, storkök.

 • År

  2018 - 2020

Liknande projekt