DRIVgruppen

Vi levererar konsulttjänster inom projekt-, projekterings- och byggledning samt förvaltning till olika typer av kommersiella lokaler så som kontor, skolor, hotell och butiker men även bostäder.

Vår affärsstrategi är att erbjuda våra kunder ett långsiktigt samarbete där vi tar hand om alla leden i projektet från startskede till förvaltningsskede. Med hjälp av tydliga gränsdragningar och god kommunikation förenklar vi processen för alla inblandade. Under projektgenomförande är kundens övergripande behov alltid högsta prioritet och våra medarbetare strävar ständigt efter att leverera bästa möjliga resultat.

DRIVgruppens medarbetare karaktäriseras av en föredömlig arbetsvilja, målmedvetenhet och ett starkt driv. Vårt arbete genomsyras av ärlighet och professionalism i alla relationer och vi känner en stolthet i att alltid göra vårt bästa.

Team-building Team-building
Team-building