Projektledning

Med starkt engagemang, god kommunikationsförmåga och fokus på resultatet levererar DRIV lyckade projekt.

Läs mer

Byggledning

DRIVs byggledare har gedigen kompetens och lång erfarenhet som beställarens representant i genomförandeskedet.

Läs mer

Projekteringsledning

Med tydlighet och flexibilitet ser DRIVs projekteringsledare till att genomföra ett grundligt arbete med framtagande av erforderliga handlingar under förstudie, program, system- och bygghandlingsskede.

Läs mer

Installationssamordning

DRIVs installationssammordnare har den erfarenhet och kunskap som krävs för att samordna dagens komplexa installationer.

Läs mer

Kontrollansvarig

DRIVs kontrollansvariga är kunniga och har lång erfarenhet av att bistå byggherren samt säkerställa att alla kontroller utförs korrekt och att kraven i bygglagstiftningen följs.

Läs mer

Inköp och upphandling

Oavsett om det gäller en total- eller generalentreprenad, samverkansentreprenad, delad entreprenad eller lagen om offentlig upphandling så kan DRIV sköta upphandlingen.

Läs mer

Teknisk förvaltning

Inom DRIV tror vi starkt på att tydlighet, transparens och kontinuerlig uppföljning leder till ett gott samarbete vilket i sin tur skapar lyckade förvaltningsuppdrag.

Läs mer

Ekonomisk förvaltning

Inom DRIV hjälper vi dig med fastighetens ekonomi. Behöver du anställa en fastighetsförvaltare med kunskap inom ekonomisk förvaltning?

Läs mer

  • Alla
  • Kontor
  • Handel & Restaurang
  • Skolor
  • Hotell
  • Bostäder & Vårdboende